• Modo | מודו

    סדרת מודו הינה העדינה והמינימליסטית שבברזי ZAZZERI  הסדרה בגימור כרום וכוללת את כל הברזים הדרושים לאמבטיה מושלמת

    zazzeri-made in italy

  • Torus | טורוס

    ברז מטבח נשלף, בעל שני מצבי זרימה:מעודנת ו"גשם"

    הפעלה ירוקה וחסכונית באמצעות ידית המופעלת בשני מצבים-חסכוני ורגיל